اکتبر 2018

خدا، دروغ گوی بزرگ – بخش 2 (عنوان کتاب)

لیست تمام بخش ها :

چیزی که تو کایلی منو خیلی به خودش جذب کرده بود، شجاعتش بود.خب اونم از من خوشش میومد 🙂 . من اون موقع ها قیافه ی تقریبا خوبی داشتم که همهی رفقام میگفتن تو با این قیافت عجیبه که دوست دختر نداری.

مطالعه بیشترخدا، دروغ گوی بزرگ – بخش 2 (عنوان کتاب) »

سفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین)

سفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین)

دوچرخه سواری در تهران

به نام خداوند یکتا / امروز در مجله مبین میخواهیم سفری یک روزه را که با دوچرخه با دوست خوبم حامد محمود خانی داشتم رو براتون تعریف کنم.من سجاد آذربایجانی از مجله مبین هستم.

مطالعه بیشترسفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین) »