دوچرخه سواری

سفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین)

سفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین)

دوچرخه سواری در تهران

به نام خداوند یکتا / امروز در مجله مبین میخواهیم سفری یک روزه را که با دوچرخه با دوست خوبم حامد محمود خانی داشتم رو براتون تعریف کنم.من سجاد آذربایجانی از مجله مبین هستم.

مطالعه بیشترسفر 92 کیلومتری با دوچرخه(اختصاصی مجله مبین) »